Įvadas

Mokymosi visą gyvenimą programa

„Užsienio šalių patirtis vertinant įmonėje įgytus praktinius įgūdžius“

(LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0466)

Projekto teikėjas – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Partneriai Lietuvoje –  UAB „Rimtoma“.

Projektą vykdys: profesijos mokytojai ir verslo įmonių atstovai, organizuojantys praktinį mokymą, praktikos vadovai ir konsultantai, automechanikų skyrių vedėjai.

Projekto pagrindiniai tikslai: didinti konkurencingumą ir verslumą, skatinti specialistus tobulinti dalykines ir profesines kvalifikacijas užsienio šalyse; skatinti nuolatinį mokymąsi visą gyvenimą ir diegti inovacijas profesiniame rengime; siekti, kad praktinio mokymo vykdymas ir vertinimas įmonėje atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus, o parengti mokiniai būtų konkurencingi nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje.