Padangas irgi reikia prižiūrėti

Niekas nevažiuoja taip lengvai ir patraukliai, taip patikimai nesisukinėja ir nestabdo taip gerai, kaip tvarkinga padanga. Apie tai, į ką reikia atkreipti dėmesį dėl padangų ir kaip nustatyti leistiną protektoriaus gylį, sužinosite kituose puslapiuose.

Padangų tikrinimo operacijų sąrašas 
• žalos vengimas
• padangų apsauga
• oro slėgio padangose tikrinimas
• nusidėvėjimo indikatoriai
• padangų senėjimas
• padangų keitimas
• padangų garantija

Žalos vengimas

Norint kiek galima ilgiau išsaugoti padangų kokybę, reikia su jomis elgtis kuo atsargiau.

Į tai reikėtų atkreipti dėmesį

• Kelkraščiais ir panašiais objektais važiuokite tik lėtai ir nedarykite staigių posūkių. – Saugokite padangas nuo sąlyčio su alyva, tepalu ir degalais.
• Reguliariai tikrinkite, ar padangos nėra pažeistos (įdūrimai, pjūviai, trūkiai ir gumbai). Nuo padangų protektoriaus pašalinkite svetimkūnius.
• Padangos eksploatacijos terminas priklauso nuo padangos slėgio, važiavimo stiliaus ir tinkamo montavimo.

Padangų apsauga

Naudingų patarimų dėl padangų saugojimo rasite čia.

Į tai reikėtų atkreipti dėmesį

• Išmontuotus ratus pažymėkite, kad dar kartą juos montuodami išsaugotumėte ankstesnę judėjimo kryptį.
• Nuimtus ratus ar padangas visada laikykite vėsioje, sausoje ir, jei įmanoma, tamsioje vietoje.
• Padangas, jei jos nėra pritvirtintos prie ratų diskų, dėkite vertikaliai.

Oro slėgio padangose tikrinimas

Oro slėgis padangose, tinkamas automobiliui, suteikia taip reikalingą saugumą ir užkerta kelią nereikalingoms kuro sąnaudoms.

Reikėtų elgtis taip:

• Tinkamas padangų slėgis yra nurodytas ant lipduko, esančio degalų bako dangtelio viduje.
• Įsidėmėkite ant lipduko nurodytą reikiamą padangų slėgį (jis tinka tiek vasaros, tiek ir žiemos padangoms).
• Padėkite manometrą tiesiai prie dulkių saugiklio jo nenusukdami.
• Padangų slėgį visada tikrinkite tik šaltose padangose. Nemažinkite padidėjusio slėgio šiltose padangose.
• Padangų slėgį reguliuokite pagal apkrovą.
• Padangų slėgis yra ypač svarbus važiuojant dideliu greičiu. Todėl slėgį reikėtų tikrinti bent kartą per mėnesį ir papildomai prieš kiekvieną ilgesnį važiavimą.

Nusidėvėjimo indikatoriai

Prie originalaus padangos protektoriaus pagrindo skersai judėjimo krypčiai 1,6 mm aukštyje yra „nusidėvėjimo indikatoriai“. Šie nusidėvėjimo indikatoriai priklausomai nuo automobilio tipo yra išdėstyti ant padangos protektoriaus 6–8 vietose vienodu atstumu vienas nuo kito. Padangų šonuose esantys ženklai (pavyzdžiui, raidės TWI ar simboliai) rodo nusidėvėjimo indikatorių būklę. Jei protektoriaus dalis yra 1,6 mm matuojant protektoriaus griovelius šalia nusidėvėjimo indikatorių, tuomet yra pasiektas įstatymuose leidžiamas minimalus protektoriaus gylis. Padangas reikia pakeisti.

Padangų senėjimas

Padangos pasensta dėl fizinio ir cheminio poveikio, kuris kenkia jų veiklai. Padangos, kurios ilgą laiką nenaudojamos, sukietėja ir darosi trapios, priešingai nuolatos naudojamoms padangoms. Senesnėms padangoms dėl senėjimo gali atsirasti nedidelių įtrūkimų. Nuolatos naudojamoms padangoms dėl ridenimo gumoje suaktyvėja minkštiklis, ir todėl padangos nesukietėja ir neplyšinėja.

Todėl atsarginių padangų, saugojamų padangų ir nuolatos nenaudojamų padangų atveju reikėtų dėmesį kreipti ne tik į protektoriaus gylį, bet ir į padangų amžių. Amžių galima nustatyti pagal DOT ženklą, esantį ant padangos, be to, jame nurodyta padangos gamybos data.

DOT numerio pavyzdys iki 1999 12 31

DOT gamybos metų kalendorinės savaitės paskutinis skaitmuo atitinka 199_

Padangų keitimas

Reguliarus padangų keitimas apsaugo jus bei keleivius nuo galimų nelaimių, kurios gali nutikti padangai sprogus arba plyšus.

Kada reikėtų padangas keisti:

• Jei yra pasiektas įstatymuose numatytas minimalus protektoriaus gylis – 1,6 mm
• Jei pastebimi dėl mechaninio poveikio atsiradę gedimai
• Jei padangos yra senesnės, nei 6 meta