image

Priežiūros kygelė.

Padeda planuoti būsimą techninę priežiūrą.

Automobilio įsigijimo metu Jūs gaunate priežiūros knygelę, kurią reikia parodyti priežiūros centro priėmėjui, kad įrašytų atliekamus darbus ir išsaugotų atliktų procedūrų įrodymus, jei įvyktų garantinis įvykis.

Priežiūros knygelė padeda planuoti technines apžiūras, pateikia nurodymus dėl atliktinų darbų tvarkos ir naudotinų detalių. Tai taip pat padidina vėlesnio automobilio pardavimo vertę.

Nuo 2016 metų taikoma ir elektroninė priežiūros knygelė.

Jei nuspręstumėte parduoti savo automobilį, būtinai perduokite savo Priežiūros knygelę būsimam savininkui.