Mobilumo garantija tai nemokama pagalba Volkswagen vairuotojams ir keleiviams sugedus automobiliui kelyje, nebevažiuojančio automobilio transportavimas iki autorizuoto Volkswagen partnerio ir papildomos paslaugos.

Nebevažiuojantis automobilis tai automobilis, kuris dėl techninio gedimo savo eiga negali pasiekti autorizuoto Volkswagen partnerio arba tai draudžia daryti automobilio naudojimosi instrukcija (pvz. prietaisų skydelyje dirbant varikliui deganti raudona tepalo slėgio lemputė).

Mobilumo garantija galioja naujam automobiliui  iki pirmosios techninės priežiūros ir atnaujinama atlikus techninę priežiūrą pas autorizuotą Volkswagen partnerį. Tai patvirtinama atitinkamu įrašu serviso knygelėje. Jeigu Jūsų automobiliui reguliariai atliekamos technines priežiūros, numatytos serviso plane, tuomet mobilumo garantija galioja visą automobilio eksploatacijos laikotarpį.

Ką daryti, jeigu kelionėje automobilis tapo nebevažiuojančiu

Jei taip įvyko, skambinkite Volkswagen technines pagalbos tarnybai:

Volkswagen techninė pagalba

+37052347722 visą parą iš Lietuvos ir užsienio.

Prieš paskambindami techninės pagalbos tarnybai, paruoškite šią informaciją:

 • automobilio modelį;
 • automobilio identifikavimo numerį (VIN);
 • automobilio registracinį numerį;
 • automobilio spalvą;
 • automobilio buvimo vietą;
 • gedimo apibudinimą;
 • naujam automobiliui pirmosios registracijos datą arba naudotam automobiliui mobilumo garantijos atnaujinimo datą ir ridą (iš serviso knygelės);
 • faktinę automobilio ridą;
 • telefono numerį, kuriuo Jums galima paskambinti.

Paslaugos, teikiamos pagal mobilumo garantijos programą

 • Pagalba kelyje
 • Sugedusio automobilio transportavimas iki artimiausio autorizuoto Volkswagen partnerio

Su automobilio transportavimu gali būti suteikta pasirinktinai viena papildoma paslauga iš sąrašo:

 • Pakaitinio automobilio suteikimas (ne ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui, Volkswagen Phaeton savininkams – ne ilgesniam nei 5 dienų laikotarpiui, be ridos apribojimo)
 • Komercinio automobilio vairuotojo mobilumo užtikrinimas (pakaitinis automobilis ne ilgesniam nei 2 dienų laikotarpiui)
 • Kelionės pratesimas kitu transportu (taksi, autobusu, traukiniu ir t.t.)
 • Apgyvendinimas viešbutyje, jeigu remonto neįmanoma užbaigti tą pačią dieną (vienai parai; Volkswagen Phaeton savininkams – iki 5 parų)

Detalus paslaugų aprašymas

1. Pagalba kelyje

1.1.Smulkių gedimų pašalinimas kelyje

Esant galimybei, Volkswagen techninės pagalbos tarnyba nebevažiuojančio automobilio gedimą pašalina vietoje. Visos išlaidos, susijusios su techninės pagalbos automobilio atvykimu, mažaverčių medžiagų (pvz. saugiklio) panaudojimu remontui, padengiamos pagal mobilumo garantiją.

1.2. Smulkių problemų pašalinimas kelyje

Jei automobilis tapo nebevažiuojančiu ne dėl techninio gedimo

– dėl išsekusios akumuliatorinės baterijos;

– nuleidus padangai,

pagalba vietoje suteikiama nemokamai pagal mobilumo garantiją, tačiau jei tektų keisti, už padangą arba akumuliatorių sumoka klientas, jeigu nėra kitų įsipareigojimų (automobilio draudimas, garantija ir t.t.)

Jeigu gedimo neįmanoma pašalinti vietoje, užtikrinamas automobilio transportavimas iki artimiausio autorizuoto Volkswagen partnerio.

Pastaba: Jeigu vietoje pavyko pašalinti gedimą, kitos mobilumo garantijos paslaugos nesuteikiamos (pvz., transportavimas,  pakaitinio automobilio suteikimas,…).

2. Transportavimas

Jeigu automobilis, kuriam galioja mobilumo garantija, tapo nebevažiuojančiu dėl gedimo ir pagalba kelyje neįmanoma , tuomet pagal mobilumo garantiją automobilis transportuojamas iki artimiausio autorizuoto Volkswagen partnerio.

3. Papildomos paslaugos

3.1. Pakaitinis automobilis

Jeigu automobilis, kuriam galioja mobilumo garantija, tapo nebevažiuojančiu dėl gedimo ir pagalba kelyje neįmanoma, o remontas pas autorizuotą Volkswagen partnerį, į kurį pristatytas automobilis, negali būti neatidėliotinai atliktas, klientui gali būti suteiktas pakaitinis automobilis. Pagal mobilumo garantiją pakaitinis automobilis suteikiamas ne ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui (Volkswagen Phaeton savininkams – ne ilgesniam nei 5 dienų laikotarpiui, be ridos apribojimo). Pakaitinis automobilis pagal mobilumo garantijos programą nesuteikiamas, jeigu klientas pasirinko paslaugą, paminėtą punkte 3.2 (kelionės pratesimas kitu transportu) arba punkte 3.3 (apgyvendinimas viešbutyje).

Jeigu klientas ketina kirsti valstybės sieną su pakaitiniu automobiliu, prieš tai jis turi pasitarti su automobilio savininku, nes atskirais atvejais galimi apribojimai.

3.1.1. Pakaitinis automobilis komercinio automobilio vairuotojui

Komercinio automobilio vairuotojui suteikiamas pakaitinis automobilis ne ilgesniam nei 2 dienų laikotarpiui.

3.2. Kelionės pratesimas kitu transportu (taksi, autobusu, traukiniu ir t.t.)

Jeigu automobilis, kuriam galioja mobilumo garantija, tapo nebevažiuojančiu , o remontas negali būti neatidėliotinai atliktas, tuomet pagal mobilumo garantiją vairuotojui ir keleiviams apmokamas kelionės pratesimas taksi, autobusu, traukiniu ir t.t..

Ši paslauga nesuteikiama kartu su paslaugomis, paminėtomis punktuose 3.1 (pakaitinis automobilis) arba 3.3 (apgyvendinimas viešbutyje).

3.3. Apgyvendinimas viešbutyje

Jeigu automobilis, kuriam galioja mobilumo garantija, tapo nebevažiuojančiu dėl gedimo ir pagalba kelyje neįmanoma, o remontas pas autorizuotą Volkswagen partnerį, į kurį pristatytas automobilis, negali būti neatidėliotinai atliktas, bei vairuotojui ir keleiviams teks nakvoti belaukiant remonto pabaigos, pagal mobilumo garantiją apmokama vienos paros vairuotojo ir keleivių nakvynė viešbutyje (Volkswagen Phaeton savininkams – iki 5 parų).

Ši paslauga nesuteikiama kartu su paslaugomis, paminėtomis punktuose 3.1 (pakaitinis automobilis) arba 3.2 (kelionės pratesimas kitu transportu).

4.Eismo įvykio metu pažeisto, nebevažiuojančio automobilio transportavimas

Jeigu automobilis pažeistas eismo įvykio metu, užtikrinamas jo nugabenimas iki autorizuoto Volkswagen partnerio, nurodyto automobilio savininko arba jo įgalioto atstovo. Ši paslauga yra mokama, išlaidas apmoka automobilio savininkas arba jo įgaliotas atstovas.

Eismo įvykio atveju papildomų paslaugų išlaidos nepadengiamos pagal mobilumo garantiją.

5. Jeigu automobilio gedimas įvyko užsienyje

Jeigu automobilis tapo nebevažiuojančiu užsienyje, Jūs turite paskambinti telefono numeriu, nurodytu lankstinuko pradžioje, ir pranešti visą aukščiau paminėtą informaciją, kad Jums kuo greičiau būtų suteikta reikalinga pagalba.

Šalys, kuriose teikiamos paslaugos pagal Volkswagen mobilumo garantijos programą:

 • Anglija
 • Austrija
 • Belgija
 • Bosnija ir Hercegovina
 • Čekija
 • Danija
 • Prancūzija
 • Gibraltaras
 • Kroatija
 • Estija
 • Italija
 • Airija
 • Kanarų salos
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Makedonija
 • Olandija
 • Norvegija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovakija
 • Slovėnija
 • Suomija
 • Ispanija
 • Šveicarija
 • Vengrija
 • Vokietija
 • Švedija

Kada mobilumo garantija negalioja

Mobilumo garantijos paslaugos netaikomos, jeigu gedimo priežastys yra neteisingi automobilio savininko veiksmai (pvz., automobilio naudojimosi instrukcijos nepaisymas), laiku neatlikta techninė priežiūra. Taip pat mobilumo garantija negalioja, kai automobilis tapo nebevažiuojančiu dėl išorinių faktorių, pavyzdžiui, dėl automobilio vagystės arba draudiminio įvykio ir t.t..

Laimingo kelio!

Jūsų Volkswagen