Aplinkos apsauga yra vienas „Volkswagen“ prioritetų, pradedant gamybos planavimu ir požiūriu į senus automobilius bei pakartotinį jų panaudojimą ir baigiant vis stiprėjančia integracija. Dėl to gaminant naujus „Volkswagen“ automobilius daugybė gamybos procesų užtikrina ilgą automobilio tarnavimo laiką, be to, nuolatos tobulinamas pakartotinis automobilių pritaikymas.

Pakartotinis pertvarkymas

Nuo pakartotinio naudojimo priklausomas gamybos pamatas yra atitinkami normatyvai ir informacija, skirti visiems su gamybos procesu susijusiems inžinieriams. Vengiama naudoti kenksmingas medžiagas, didžiulis dėmesys kreipiamas į pakartotinį medžiagų panaudojimą ir visų automobilio konstrukcijos elementų ženklinimą.

Naujos automobilio savybės, nedarančios žalos aplinkai, tikrinamos ir analizuojamos pakartotinai.

Pakartotinis pertvarkymas

Norėdami pasibaigus automobilio tarnavimo laikui užtikrinti pakartotinį nekenksmingų medžiagų panaudojimą, paruoškite reikalingus dokumentus ir pateikite juos įmonėms, susijusioms su pakartotiniu medžiagų panaudojimu.