SIA (RAB) „Auto Group Baltic“ pradėjo kurti naudotų „Volkswagen“ automobilių priėmimo ir pakartotinio panaudojimo bendrovių tinklą. Sukūrus platų sertifikuotų, vidutinio demontavimo bendrovių tinklą visoje Latvijoje bus galima užtikrinti senų „Volkswagen“ automobilių pakartotinį panaudojimą, visiems naudingą ir atitinkantį aplinkos apsaugos reikalavimus.

„Volkswagen“ atgal priima daugybę senų automobilių dalių ir perdirba jas gamykloje. Perdirbtos detalės su visomis gamintojo garantijomis ir ženklu „Originali keičiama detalė“ parduodamos visame pasaulyje http://www.volkswagen-original-teile.de. „Volkswagen“ pakartotiniam naudojimui prikelia ir senus katalizatorius. Perdirbimo metu naujų katalizatorių gamybai naudojami aukštos kokybės metalai, pavyzdžiui, platina ir rodis.

Jau šiandien maždaug 80 % senų automobilių pakartotinai naudojami nepažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimų. Likusieji 20 % deponavo kaip ypač lengva frakcija. Pritaikius VW-SiCon metodą kompanija „Volkswagen“ pastaraisiais metais sukūrė ir išbandė metodą, leidžiantį perdirbti net ypač lengvas frakcijas ir vėl pritaikyti jas naudojimui.

Jau planuojami ir kuriami pirmieji stambiosios pramonės įrenginiai remiantis VW-SiCon metodu. Taigi noras pakartotinai naudoti 95 % senų automobilių jau beveik įgyvendintas.