alyvos lygio patikrinimas

Variklio tarnavimo laikas

Jei alyvos lygį tikrinate, kol variklis yra šiltas, išjunkite jį ir palaukite kelias minutes, kad alyva galėtų nutekėti atgal į alyvos karterį. Jei variklis šaltas, alyvos lygį galite tikrinti nieko nelaukdami. Šiam tikslui naudokite automobilio knygą.

Alyvos lygis tikrinamas tokiu būdu

 • Dirbdami su varikliu ar variklio dalimis turite būti ypač atsargūs!
 • Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje.
 • Išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktą.
 • Įjunkite rankinį stabdį.
 • Mechaninės pavarų dėžės svirtį nustatykite neutralioje padėtyje arba automatinės pavarų dėžės svirtį į padėtį P.
 • Leiskite varikliui atvėsti.
 • Prieš atidarydami variklio dangtį perskaitykite ir laikykitės nurodymų, esančių jūsų automobilio knygos skyriuje „Saugos nurodymai dirbant su variklio dalimis“.
 • Atidarykite variklio dangtį (prieš atidarydami variklio dangtį įsitikinkite, kad stiklo valytuvai yra prispausti prie priekinio stiklo, nes priešingu atveju galima pažeisti laką).
 • Patraukite blokavimo svirtį, esančią po įrangos skydeliu.
 • Su blokavimo svirtimi truputį pakelkite variklio dangtį ir jį atidarykite.
 • Ištraukite alyvos matuoklę.
 • Nuvalykite alyvos matuoklę švariu skudurėliu ir vėl įdėkite ją iki galo.
 • Dar kartą ištraukite alyvos matuoklę, užfiksuokite alyvos lygmenį ir reikalui esant įpilkite alyvos.
 • Dar kartą įdėkite alyvos matuoklę iki pat galo.
 • Uždarykite variklio dangtį